Generalforsamling torsdag d. 3. marts 2022 kl 19:00 på Lunden

 

Dato:15.2.2022

Klippequilterne indkaldes herved til ordinær generalforsamling Torsdag, den 3. marts 2022 kl. 19.00 på Lunden.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

 

Dagsorden:

Pkt. 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning.

Pkt. 3 Godkendelse af regnskab.

Pkt. 4 Fastlæggelse af kontingent.

Pkt. 5 Valg til bestyrelsen.

På valg er:

a. Manuela Skov

b. Anne Kure

c. Ingrid Borre for 1 år

d. Anne Marie Pedersen (ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen) Nyvalg for 1 år.

 

Pkt. 6  Valg af suppleanter.

​På valg er:

a. Karen Rosdahl

b. Birgitte Pelsen

 

Pkt. 7  Valg af revisor.

​På valg er:

​Lene Grooss

 

Pkt. 8  Valg af revisorsuppleant.

​På valg er:

​Dorthe Vinter-Hansen

 

Pkt. 9  Indkomne forslag.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer vedlægges.

 

Pkt. 10  Eventuelt.

 

Kontingentet for 2021 skal indbetales senest den 23. februar 2022.

Beløbet, kr. 200,00, overføres til klubbens konto i Nordea 0650-4374 164 673. Husk at skrive dit navn i meddelelsesfeltet.

Bestyrelsen

Vi beder jer om selv at tage kaffe/the + kop, tallerken og teske med. Klubben giver et stykke kage.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Vedtægter for Klippequilterne Bornholm

Foreningen blev dannet på en stiftende generalforsamling i Rønne den 28. januar 2003.

Pkt. 1  Foreningens navn: Klippequilterne.

Hjemmehørende i Bornholms Regionskommune.

Pkt. 2 Foreningens formål: At styrke interessen for, og udbrede kendskabet til patchwork, quiltning og applikation.

Pkt. 3 Medlemmer: Som medlem af foreningen optages enhver, der er interesseret i patchwork, quiltning og applikation.

Pkt. 4 Landsorganisation: Foreningen er lokalkreds under Dansk Patchworkforening.

Pkt. 5 Generalforsamling: Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, kan med almindeligt flertal træffe alle afgørelser for foreningen.

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i 1. kvartal.

Indvarsling sker ved skriftlig meddelelse til medlemmerne mindst 2 uger før afholdelsen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før afholdelsen.

Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Beretning fra diverse underudvalg.

4. Godkendelse af revideret regnskab.

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Valg til bestyrelse.

7. Valg af suppleanter.

8. Valg af revisor.

9. Valg af revisorsuppleant.

10. Indkomne forslag.

11. Eventuelt.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer som vælges for en periode af 2 år. På lige år 3 bestyrelsesmedlemmer. Hvert år vælges suppleanter til bestyrelse, revisor og suppleant for revisor. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigede deltageres antal.

Pkt. 6 Ekstraordinær generalforsamling: Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når 25% af medlemmerne eller bestyrelsen anmoder herom. Anmodningen skal være skriftlig og skal indeholde en dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.

Pkt. 7 Bestyrelsen: Den daglige ledelse af foreningen forestås af en bestyrelse, som vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen sørger for tilrettelæggelse af foreningens arrangementer, udgivelse af nyhedsbreve med datoangivelse af program. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er fremmødt. Kassereren fører foreningens medlemskartotek og opkræver kontingent.

1/2

Pkt. 8 Formanden tegner foreningen.

Pkt. 9 Kontingent: Kontingent-periode er årligt 1. januar – 31. december. Kontingent fastsættes på generalforsamlingen.

Pkt. 10 Vedtægtsændringer: Ændring af vedtægter kan kun foretages på generalforsamlingen og skal vedtages af et flertal på 2/3 af de fremmødte.

Pkt. 11 Foreningens opløsning: Foreningen kan kun opløses af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum. Opløsningen kan kun vedtages, hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. En eventuel formue skænkes til almennyttige kulturelle formål.

Ændring vedtaget på generalforsamlingen den 3. marts 2022.

DIRIGENT: FORMAND:

 

 Jytte Therkelsen Manuela Skov

2 kommentarer til “Generalforsamling torsdag d. 3. marts 2022 kl 19:00 på Lunden

 1. Kirsten Rasmussen 16. marts 2022 — 7:13

  Hejsa. Kommer det referat fra generalforsamlingen?

  Kirsten

  > Den 24. feb. 2022 kl. 20.53 skrev Klippequilterne : > > >

  Like

  1. hannerostgaard 16. marts 2022 — 11:34

   Hej Kirsten!
   Ja der kommer referat på bloggen, lige så snart, jeg modtager det fra referenten.
   Venligst Hanne

   Like

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close