Generalforsamling torsdag d. 16. marts 2023 kl. 19:00 på Lunden

 

​Dato:27.2.2023

Klippequilterne indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Torsdag, den 16. marts 2023 kl. 19.00 på Lunden.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Dagsorden:

Pkt. 1  Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

Pkt. 2  Bestyrelsens beretning.

Pkt. 3  Godkendelse af regnskab.

Pkt. 4 Fastlæggelse af kontingent.

Pkt. 5 Valg til bestyrelsen.

På valg er:

a. Vivi Jensen (ønsker ikke genvalg)

b. Lene Grooss

c. Ingrid Borre

Pkt. 6 Valg af suppleanter.

På valg er:

a. Karen Rosdahl

b. Birgitte Pelsen

Pkt. 7 Valg af revisor.

På valg er:

Dorthe Vinter-Hansen

Pkt. 8 Valg af revisorsuppleant.

​På valg er:

​Birte Rønne

Pkt. 9  Indkomne forslag.

Pkt. 10  Eventuelt.

Hvis du ikke har betalt dit kontingentet for 2023 skal det indbetales senest den 12. marts 2023.

Beløbet, kr. 200,00, overføres til klubbens konto i Nordea 0650-4374 164 673. Husk at skrive dit navn i meddelelsesfeltet.

Bestyrelsen

Vi beder jer om selv at tage kaffe/the + kop, tallerken og teske med. Klubben giver et stykke kage

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close