Generalforsamling

Dato:11.1.2019

Klippequilterne indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Torsdag, den 31. januar 2019 kl. 19.00 på ”Lunden” i Rønne.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag, den 24. januar 2019.

Dagsorden:

Pkt. 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning.

Pkt. 3 Godkendelse af regnskab og budget.

Pkt. 4 Fastlæggelse af kontingent.

Pkt. 5 Valg til bestyrelsen.

På valg er:

a. Anne Marie Pedersen

b. Ingrid Borre

c. Vivi Jensen

Pkt. 6 Valg af suppleanter.

På valg er:

a. Anne Kure

b. Randi Veje

Pkt. 7 Valg af revisor.

På valg er:

Jytte Therkelsen

Pkt. 8 Valg af revisorsuppleant.

På valg er:

Dorthe Vinter-Hansen

Pkt. 9 Indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer: Pkt. 3. ”og som er medlem af Dansk Patchworkforening” slettes. Pkt. 5. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i 1. kvartal.

Pkt. 10 Eventuelt.

Her ønskes drøftet: Skal vi til træf i Roskilde i 2019? Bus eller private biler?

Kontingentet for 2019 skal indbetales senest den 20. januar 2019.

Beløbet, kr. 200,00, overføres til klubbens konto i Nordea 0650-4374 164 673. Husk at skrive dit navn i meddelelsesfeltet.

Eller betales på syaften den 17. januar 2019.

Bestyrelsen

Efter mødet er klubben vært ved en kop kaffe/the med brød.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close