Generalforsamling 31. januar 2019

Dato:11.1.2019

Klippequilterne indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Torsdag, den 31. januar 2019 kl. 19.00 på ”Lunden” i Rønne.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag, den 24. januar 2019.

Dagsorden:

Pkt. 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning.

Pkt. 3 Godkendelse af regnskab og budget.

Pkt. 4 Fastlæggelse af kontingent.

Pkt. 5 Valg til bestyrelsen.

På valg er:

a. Anne Marie Pedersen

b. Ingrid Borre

c. Vivi Jensen

Pkt. 6 Valg af suppleanter.

På valg er:

a. Anne Kure

b. Randi Veje

Pkt. 7 Valg af revisor.

På valg er:

Jytte Therkelsen

Pkt. 8 Valg af revisorsuppleant.

På valg er:

Dorthe Vinter-Hansen

Pkt. 9 Indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer: Pkt. 3. ”og som er medlem af Dansk Patchworkforening” slettes. Pkt. 5. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i 1. kvartal.

Pkt. 10 Eventuelt.

Her ønskes drøftet: Skal vi til træf i Roskilde i 2019? Bus eller private biler?

Kontingentet for 2019 skal indbetales senest den 20. januar 2019.

Beløbet, kr. 200,00, overføres til klubbens konto i Nordea 0650-4374 164 673. Husk at skrive dit navn i meddelelsesfeltet.

Eller betales på syaften den 17. januar 2019.

Bestyrelsen

Efter mødet er klubben vært ved en kop kaffe/the med brød.

Referat af generalforsamling 2019 31.01.19

Fremmødte 35-36 medlemmer

Ad 1 dirigent Jytte T., referent Dorthe V-H, stemmetællere Hanne R., Mette Hansen

Ad 2 Britta fremlagde bestyrelsens beretning…. 53 medlemmer nu! prøve på at tiltrække yngre kræfter! Britta fortalte om aktiviteter i årets løb- se vedhæftede beretning!

Ad 3 så blev regnskabet gennemgået af kassereren og forsamlingen tog det til efterretning.

Og efter debat blev det vedtaget at bestyrelsen skal lave en ”inventarbeskrivelse” som skal

A’jourføres hvert år! For i år skal den være lavet inden 15.02.2019 (min. Beløb 200 kr)

Og Budget skal evt. fjernes fra vedtægter til næste år

Ad 4 kontingent fortsætter uændret

Ad 5 Alle genvalgt Anne Marie Pedersen, Ingrid Borre, Vivi Jensen

Ad 6 alle genvalgt Anne Kure, Randi Veje

Ad 7 Jytte genvalgt

Ad 8 Dorthe genvalgt

Ad 9 vedtægtsændringer vedtaget

Ad 10 Randi orienterede om vores udstilling og roste alle for deres indsats

Referat af generalforsamling bliver lagt på hjemmesiden

Hanne opfordrede alle til at se på hjemmesiden og også kommentere ting og sager til vores hjemmeside. Du er velkommen til at sende forslag til aktiviteter og ideeer som vi alle kan have glæde af!

Dansk Patchwork udstilling i Roskilde lørdag 24.08.2019 – der var 20 forhånds tilmeldinger (ikke bindende). Bestyrelsen arbejder videre på sagen omk. Bus transport

Manu opfordrer medlemmer til at melde sig som undervisere- kontakt Manu hvis du har en god ide

Mette Hansen melder sig med Strimmelkurv og flere meldte sig til bestyrelsen

OP PÅ BORDET med kreative forslag.

Fortæl andre om din ide/ønske og så kan det måske lade sig gøre at lave som en aktivitet!

Vi blev enig om at for fremtiden starter vi kl 18.30, da der efterhånden kommer en del der, så kan vi bedre slutte 21-21.30 tiden for dem der skal på arbejde næste dag!

OPFORDRING TIL ALLE MEDLEMMER: Brug de ting vi har i skabet- lån dem

Der er bøger opskrifter (tag kopi), linialer og oma. Husk blot at notere i den SORTE BOG eller som A4 opslag i skabet med Dit navn/ tingens navn/lånt dato/afleveret dato/

Generalforsamling afsluttet kl 20.30 V/ Jytte Therkelsen

SÅ ER DER KAFFE /THE OG KAGE OG MASSER AF SNAK!

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close