Generalforsamling torsdag den 19. august 2021 kl. 19:00 på biblioteket i Rønne


​Dato:2.8.2021

Klippequilterne indkaldes herved til forsinket ordinær generalforsamling

Torsdag, den 19. august 2021 kl. 19.00 i Bibliotekets store sal, Rønne.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag, den 12. august 2021.

 

Dagsorden:

 

Pkt. 1  Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

 

Pkt. 2  Bestyrelsens beretning.

 

Pkt. 3  Godkendelse af regnskab.

 

Pkt. 4  Fastlæggelse af kontingent.

 

Pkt. 5  Valg til bestyrelsen.

​På valg er:a. Anne Marie Pedersenb. Vivi Jensen

 

Pkt. 6  Valg af suppleanter.

​På valg er:a. Karen Rosdahlb. Birgitte Pelsen

 

Pkt. 7  Valg af revisor.

​På valg er:

​Jytte Therkelsen (ønsker ikke genvalg)

 

Pkt. 8  Valg af revisorsuppleant.

​På valg er:

​Dorthe Vinter-Hansen

 

Pkt. 9  Indkomne forslag.

 

Pkt. 10  Eventuelt.

 

Kontingentet for 2021 skal indbetales senest den 10. august 2021.

Beløbet, kr. 200,00, overføres til klubbens konto i Nordea 0650-4374 164 673. Husk at skrive dit navn i meddelelsesfeltet.

 

Bestyrelsen

 

I år skal vi bede jer om selv at tage kaffe/the + kop, tallerken og teske med. Klubben giver et stykke kage.

REFERAT GENERALFORSAMLING KLIPPEQUILTERNE d. 19.09.21 kl 19.00

Ad 1             Dirigent – Jytte T. Referent – Dorthe V-H. Stemmetællere Birgitte og     Sara

Ad 2             Manus beretning:

                      Dette er min første beretning, som formand for vores lille Klub. Det har været en mærkelig formandsstart pga. coronaen. Mine opgaver har mest været at aflyse aktiviteter. Jeg ser meget frem til at skulle mødes med jer alle og sy.

                      Vi er lige nu 50 medlemmer i klubben. Vores medlemstal er ret stabilt, og det er jo dejligt. Det ville dog være godt, hvis der kom lidt flere med, gerne nogle lidt yngre medlemmer. Derfor har vi lavet en lille flyer, som vi lægger i forskellige butikker for at gøre opmærksom på, at vi findes.

                      I første halvår 2020 nåede vi 2 sy aftener, før alle aktiviteter blev lukket ned. Den ene var med syning af en lille box med lynlås. På den anden aften havde vi besøg af Viking, som solgte hobbyting de havde fået til deres loppemarked. Vi mødtes også en lørdag i januar, hvor vi syede tæpper til Mødrehjælpen, det blev til hele 47 tæpper. Det var en god indsats. Der var mange gode initiativer, som ikke er blevet til noget. Vi fik hverken lavet påskesyning eller syning på amerikansk. Vores kursus med Heidi fra Stjernestoffer forsvandt ud i ingenting. Det samme gjorde vores tur til Kreamessen. Vi manglede også vores hyggelige sommersammenkomst.

                      Anden halvdel af 2020 startede godt. Vi mødtes i august på biblioteket, hvor vi så alle de fine ting, I havde arbejdet medunder nedlukningen i foråret. Det var godt at se, at I ikke havde mistet sylysten. Resten af august og september mødtes vi på Søndermarksskolen til 3 alm. Syaftener og til en aften, hvor vi syede pærer og æbler, vi fik også en ekstra aften på biblioteket. Derefter blev alle arrangementer aflyst resten af året. Derfor gik vi også glip af juleafslutningen.

                      Vi nåede heldigvis at mødes at mødes på Balka Søbad med vores venner fra Brøndby i slutningen ag september. Der hyggede, snakkede, og syede vi én hel weekend. Vi flettede bordskånere og broderede nålepuder.

                      Foråret 2021 kan beskrives meget kort. Alt blev aflyst. I bestyrelsen har vi mødtes regelmæssigt. Vi har lavet planer og drøftet, hvordan vi kommer i gang igen, når der blev lukket op for mødeaktiviteterne. Vi har også lavet en plan for foråret 2021. den gemmer vi til senere brug.

                      Det var så min beretning for min første formandsperiode.

Ad 3             Regnskab fremlagt og godkendt

Ad 4             kontingent 200,00 kr

Ad 5             genvalg til Anne Marie Pedersen og Vivi Jensen

Ad 6             genvalg til Karen Rosdahl og Birgitte Pelsen

Ad 7             Revisor bliver Lene Groos

Ad 8             genvalgt Dorthe Vinter-Hansen

Ad 9             ingen

Ad 10           Dorthe orienterede om QUIP i Nexø og foreslog at hvis det skal gøres igen så vil det nok krave at vi måske gjorde det 2 steder på øen og Klippequilterne var med, det er 3. lørdag i juni! Gunild Kæslerer inviterer alle  til at kigge indenfor i hendes butik i Brogade i Nexø hvor hun også sælger tråd nåle og 1000 andre ting som vi altid må over vandet for at få.

                      Der var også en god snak om Kreabankens varelager og om Hasle Stof.

                      KYNDBØL SYMASKINER kommer til øen d. 11.-12. oktober RING eller  SKRIV TIL HAM 24212737 hvis du skal have efterse din maskine!!

                      TAK FOR GOD RO OG ORDEN ( nu er der kaffe og kage)

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close