Generalforsamling torsdag den 19. august 2021 kl. 19:00 på biblioteket i Rønne


​Dato:2.8.2021

Klippequilterne indkaldes herved til forsinket ordinær generalforsamling

Torsdag, den 19. august 2021 kl. 19.00 i Bibliotekets store sal, Rønne.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag, den 12. august 2021.

 

Dagsorden:

 

Pkt. 1  Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

 

Pkt. 2  Bestyrelsens beretning.

 

Pkt. 3  Godkendelse af regnskab.

 

Pkt. 4  Fastlæggelse af kontingent.

 

Pkt. 5  Valg til bestyrelsen.

​På valg er:a. Anne Marie Pedersenb. Vivi Jensen

 

Pkt. 6  Valg af suppleanter.

​På valg er:a. Karen Rosdahlb. Birgitte Pelsen

 

Pkt. 7  Valg af revisor.

​På valg er:

​Jytte Therkelsen (ønsker ikke genvalg)

 

Pkt. 8  Valg af revisorsuppleant.

​På valg er:

​Dorthe Vinter-Hansen

 

Pkt. 9  Indkomne forslag.

 

Pkt. 10  Eventuelt.

 

Kontingentet for 2021 skal indbetales senest den 10. august 2021.

Beløbet, kr. 200,00, overføres til klubbens konto i Nordea 0650-4374 164 673. Husk at skrive dit navn i meddelelsesfeltet.

 

Bestyrelsen

 

I år skal vi bede jer om selv at tage kaffe/the + kop, tallerken og teske med. Klubben giver et stykke kage.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close