Generalforsamling torsdag d. 13. februar 2020

Dato:25.1.2020

Klippequilterne indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Torsdag, den 13. februar 2020 kl. 19.00 på ”Lunden” i Rønne.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag, den 6. februar 2020.

Dagsorden:

Pkt. 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning.

Pkt. 3 Godkendelse af regnskab og budget.

Pkt. 4 Fastlæggelse af kontingent.

Pkt. 5 Valg til bestyrelsen.

På valg er:

a. Britta Tufvesson (modtager ikke genvalg)

b. Manuela Skov

Pkt. 6 Valg af suppleanter.

På valg er:

a. Anne Kure

b. Randi Veje (modtager ikke genvalg)

Pkt. 7 Valg af revisor.

På valg er:

Jytte Therkelsen

Pkt. 8 Valg af revisorsuppleant.

På valg er:

Dorthe Vinter-Hansen

Pkt. 9 Indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring: Pkt. 5, nr. 4. ”og budget” slettes.

Pkt. 10 Eventuelt.

Kontingentet for 2020 skal indbetales senest den 31. januar 2020.

Beløbet, kr. 200,00, overføres til klubbens konto i Nordea 0650-4374 164 673. Husk at skrive dit navn i meddelelsesfeltet.

Eller betales på syaften den 30. januar 2020.

Bestyrelsen

Efter mødet er klubben vært ved en kop kaffe/the med brød.

Referat Generalforsamling Klippequilterne 13.02.2020 kl. 19 på Lunden

Ad 1 dirigent Jytte Terkelsen, referant Dorthe Vinter-Hansen

Stemmetællere Gisela og Lene G.

Ad 2 Britta fremlagde vedhæftede beretning omk. Medlemstal, aktiviteter,

Kurser, udstillinger bl.a. tur til Korsør 20.06.2020, Kursus Heidi 28.-29.03 Stjernestoffer – clutch og teknikker med trekanter, Kyndbøl symaskiner uge19/ evt 20. maj din symaskine

Ad 3 regnskab godkendt

Ad 4 Kontingent stadig 200.- kr

Ad 5 Anne valgt til bestyrelsen – Manu genvalgt

Ad 6 suppleanter Birgitte Pelsen og Karen Rosdal

Ad 7 Jytte genvalgt til revisor

Af 8 Dorthe genvalgt som revisor supp.

Ad 9 vedtægtsændring vedtaget Pkt. 5, nr. 4, budget slettes.

Ad 10 Lene Groos har fået henvendelse fra sportsklub, som har modtaget stof og forsk. Hobbyting. Vi får det ned til klubaften og kan købe af det til små penge!

Britta takkede alle for 15 gode år og blev hyldet med blomster og gaver.

Jytte sluttede af og takkede for god ro og orden.

 

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close